ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ NEDİR?

Termosetler grubundan kimyasal bir reçinedir. Suya, asite ve alkaliye karşı direnci çok iyidir. Zamanla özelliklerini kaybetmez. Epoksi sistemi, epoksi reçinesi ve bir kürlenme ajanından meydana gelir. Epoksi zemin kaplama reçinesindeki tekil moloküller (monomers) kürlenme ajanı (hardener) ile birkeşerek uzun zincirleme molekül bağları oluşturur (polymer). Bu birleşim; karışım kürlendiğinde sert bir polymer meydana getirir. Genellikle iki komponentli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takip eden ortalama 24 saat içinde kurumaya başlar (üzerine basılabilecek kadar) ve yaklaşık 7 gün içinde final sertliğine ulaşır.

EPOKSİ NEDİR VE NERELERDE UYGULANIR?

Yapıların çevresel etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesi her zaman yapı sektörünün en önemli tartışma ve araştırma konularından biri olmuştur.Epoksi zemin kaplama her türlü kara ve deniz yapısında, doğanın (rüzgar, fırtına, dalga, ısıl değişimler, donma-çözünme, kirlenme, kimyasal etkiler, vs.) ve sanayinin (mekanik, fiziksel ve kimyasal) en kötü koşullarına karşı yapı zeminlerini (iç ve dış) estetik malzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı malzemesi grubudur. Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel dayanımlarından dolayı değişik yapıdaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmak ve tutturmak için de kullanılan epoksi malzemeler bulunmaktadır.

KULLANILDIĞI ALANLAR, UYGULAMA TARZINA VE ÜRÜN SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında; Taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında. Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde. Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi zeminler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.

Prefabrik beton elemanları ve kolonların montajında çatlak ve kırıkların tamiratlarında. Yüzey koruyucu kaplama olarak. Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak. Aşınmaya karşı koruyucu kaplama zemini olarak. Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama civataları, tren ray hatlarında sorunsuz zemin ve dayanıma sahip imalatlar için.

Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla. Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane, laboratuvarlarda. Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak. Su altı imalatlarında. Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA UYGULAMALARININ GENEL ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

  • Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
  • Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı zeminler oluşturur.
  • Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
  • Kolay temizlenir, hijyeniktir.
  • Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
  • Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
  • Estetiktir.
  • Solvent içermez.

Epoksi, genel olarak, beton zeminlerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması, tamiri ve dekoratif bir görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürün grubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif, sıhhi kimyasal ve fiziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem de sonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız zeminlerin imalatında her geçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçen gün daha bilimsel ve teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha da yaygılaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunu dayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte çok daha fazla tanınacak, kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir.

POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMANIN FAYDALARI

Poliüretan kaplamalar epoksi kaplamalara göre daha yüksek esnekliğe sahiptir ve bu esneklik darbeleri sönümlendirmektedir. Ayrıca, üzerine uygulanan son kat sayesinde aşınma dayanıklılığı da yüksektir. Epoksi kaplama ile karşılaştırıldığında, poliüretan kaplamanın aşınma direnci neredeyse 3 kat daha yüksektir. Bazı durumlarda poliüretanın kimyasal direnci epoksilerden daha yüksek olabilmektedir, solventlere dayanıklığı yüksektir. Örnek olarak, ‘boya sökücü’nün ana kimyasalı olan metilen kloride olan dayanıklılığı çok yüksektir. Poliüretanın epoksiye karşı bir diğer avantajı da UV stabil olmasıdır. Bu özellik, düşük seviyelerde UV ışınlarına uzun süreli maruz kalması durumunda herhangi bir sararma olmayacağı anlamına gelmektedir. Poliüretanın yüzeyi epoksi gibi sert değildir ancak poliüretanın çizilme direnci çok daha yüksektir. Aynı zamanda ısı farklılıklarını çok daha iyi tolore eder ve ıslak alanlarda kullanıldığında çok iyi sonuçlar elde edilir.

Poliüretan sistemlerin epoksi sistemler üzerinde birçok avantajı olmasına rağmen, betona tutunmaları pek iyi değildir, bu nedenle epoksi astar uygulaması sonrasında poliüretan kaplama uygulaması gerçekleştirilerek sistemin sağlam ve dayanıklı olması sağlanır. Poliüretan sistemlerin uygulamasında, epoksi kaplamalar gibi, beton yüzey mekanik yöntemlerle silinerek yüzey hazırlığı gerçekleştirilir, akabinde epoksi astar uygulamasına geçilir. Sıyırma veya ara kat olarak tabir edilen katmanda poliüretan kullanılır ve bu katmanın üzerine self-levelling poliüretan kaplama uygulandıktan sonra alifatik son kat ile kaplama sonlandırılır.

Poliüretan, epoksi kaplama gibi kendiliğinden yayılan bir sistem olduğunda, yüzeydeki küçük çatlaklar ve hasarlar aynı şekilde epokside olduğu gibi kapatılmış olur. %100 katı madde ihtiva eden poliüretan selflevelling malzemelerde VOC sıfırdır, solvent ihtiva eden son katlar yerine, su bazlı son kat poliüretanlar kullanılarak sistemin toplam VOC değerleri limitlerin altında tutulabilmektedir.

Epoksilerin yük taşıma kapasiteleri ve de korozif kimyasallara karşı direnci yüksek olması sebebi ile birçok endüstride öne çıkan kaplama sistemi olsa da, otopark zeminlerinde yükler ile kimyasallar düşünüldüğünde, hem epoksinin, hem de poliüretanın otopark zemin kaplama sistemi olarak kullanılması mümkündür.
Alifatik olarak formüle edilmiş bir poliüretan son kat ise epoksiler gibi sararmayacağı için ilk gün uygulandığındaki renk ve canlılıkta hizmet verecektir. Birçok ek özelliği olan bir poliüretan sistemin metrekare fiyatı epoksilere göre biraz daha yüksek olmakla beraber, bu fark sanıldığı gibi çok yüksek değildir. Bu iki ürünün fiyat/ performans karşılaştırması yapıldığında bu cuzi fiyat farkının çok olmadığı görülecektir, hatta uzun vadede kaplama yenileme frekansının poliüretan zeminlerde daha uzun olması sebebi ile işletme için ekonomik bir kaplama olduğu görülecektir.

İletişim

Adres

İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. No:6
Bayrampaşa / İSTANBUL
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.