SU YALITIM ŞARTNAMESİ

1.KAZIK BAŞLARININ İZOLASYONU:

1.1 Kazıklı temel sistemlerinde karşılaşılan en önemli sorun olan kazık etrafı ve kazık donatıları boyunca kapiler suyun yükselmesi ve kazık donatılarının taşıdığı kapilersuyun, temel donatılarında oluşturacağı korozyon riskini önlemek amacı ile aşağıdaki imalat sırası titizlikle uygulanmak zorundadır.

Kazık başlarının zayıf ve fazla beton kısım grobeton bitiş kotunu 10-15 cm üzerinde kalacak kota göre kırılarak kazık kafası temizlenir. Kazık kafasısının 50 cm. Lik kısmı çevresindeki toprak açılarak iyice temizlenir.

1.2  İyice temizlenen kazık etrafına grobeton içinde kalacak şekilde , su ile temas ettiğinde şişen SWELL BANT su tutucu soğuk derz bandı yerleştirilir.

1.3  Kazık çevresi grobeton alt kotuna kadar sıkıştırılarak doldurulur. Kazık başı ve etrafındaki pislikler fırça ile temizlenir.

1.4  Temizlenen ve hazırlanan yüzeye grobeton dökümü yapılır.

1.5  Grobeton dökümünden sonra kazık başının etrafında ve üstünde düzgün bir yüzey oluşturmak amacı ile kazık çapından 4-5 cm. Geniş ve yüksekliği 10-15 cm. Arasındaki dairesel bir kalıp hazırlanır. Bu kalıbın içerisine grout harcı doldurulur ve kazık başında düzgün bir yüzey oluşturulur.

1.6  Düzeltilen kazık başı ile grobeton birleşim noktasına çimento esaslı, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcı ile pah yapılır.

1.7  Yüzey hazırlığı tamamlanmış olan kazık başlarının üzerine, alınlarına, pahı ve yatayda 15-20 cm de kapsayacak şekilde çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı negatif ve pozitif yönden uygulanabilen su yalıtım malzemesi 3-5 kg/m² sarfiyatla uygulanır.

2. TEMEL PERDE SU YALITIMI

Temel ve perde yalıtımının amacı yapıyı yeraltı sularına, topraktaki çeşitli tuz çözeltilerine karşı korumak ve yapısal durabilitenin sürekliliğini sağlamaktır. Su yalıtımının başarısı, sürekliliği ile mümkündür. Temel perde  bohçalama sistemi süreklilik açısından iyi bir uygulama tekniğidir. Su yalıtım uygulamalarındaki süreksizlikler, su kaçaklarına yol açabilecek kritik kesitleri meydana getirmektedir. Bu nedenle, temel perde yalıtımlarında farklı tipteki temeller için farklı çözüm önerileri üretilmektedir.

Temel ile perde birleşimlerinde oluşan soğuk derzler su geçişine izin veren riskli bölgelerdir. Bu nedenle, su yalıtım uygulamasına destek olarak soğuk derzlerin geçirimsizliği de mutlak suretle sağlanmalıdır.

Diğer önemli bir uygulama drenaj sistemidir. Doğru tasarlanan drenaj sistemi, yeraltı su seviyesinin aşırı yükselmesini engellediği gibi yüzeysel suların toplanarak tahliye edilmesine de yardımcı olur.

A-Temel betonu için Su Geçirimsizlik Katkısı

Toz halde bulunan aktif madde karışımı beton içerisindeki nem ile reaksiyona girerek betonun içerisine penetre olan, kılcal çatlaklar ve gözenekler içinde çözünmeyerek kristal yapı oluşturan ve beton performansını arttıran su yalıtım malzemesidir.

Genel Özellikler

 • Uygulaması son derece kolaydır.
 • Sarfiyatı çok düşüktür. ( Beton içindeki çimento miktarının sadece %0,8'i )
 • Projelerinizde zaman/maliyet tasarrufu sağlar.
 • Yaygın olarak kullanılan her türlü beton karışımına uygundur.
 • Temel Perde, Derin Temel, Fore Kazık, Kuyu Perde, Diyafram Perde, Baraj, Tünel, Otopark, Döşeme, Su Deposu, Havuz ve Sürekli suya maruz kalacak alan betonlarında su geçirimsizlik katkısı olarak kullanılır.
 • Betonun basınç dayanımı arttırır.

Kullanım Oranları

Kullanım oranı, toplam bağlayıcı miktarının % 0,8 – % 1,0'i oranında kullanılması önerilir.

B-Perde Duvar Yalıtımı

Yalıtıma geçilmeden önce mutlaka gerekli tamiratlar ve yüzey hazırlıkları yapılmalıdır.

1-Kalıp gergi delikleri: Çok sayıda bırakılır. Rötresi engellenmiş yapısal tamir harcı ile doldurulmalıdır.

2-Kuş gözleri: Çok iyi yerleştirilmiş betonlarda dahi sıkça gözlemlenmektedir. ince tamir harcı ile yüzey düzeltilmelidir.

3-Soğukderzler:Özellikle temel-perde soğuk derzleri son derece geçirimli noktalardır.Swell Bant su ile şişen bant uygulaması ile soğuk derz güven ile pasif hala getirilmiş olur.

4-Segregasyonlar: Çok iyi yerleştirilmiş betonlarda dahi karşımıza çıkmaktadır.Hasarlı bölge bir kırıcı yardımı ile çıkarılıp rötresi engellenmiş olan yapısal tamir harcı ile tamir edilmelidir.

5-Beton içersindeki çeşitli sabitleme elemanları:Beton içerisinde kalan tahta,takoz vs. gibi sabitleme elemanları çıkarılıp rötresi engellenmiş olan yapısal tamir harcı ile tamir edilmelidir.

6-Dik köşelerin pahlanması: Temel ile perdenin birleştiği dik kesitte rötresi engellenmiş yapısal tamir harcı ile pahlama yapılmalıdır.

7-BİTÜM KAUÇUK / BİTÜM POLİMER Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Teknik Bilgiler

Yoğunluk: Yaklaşık 0,7 kg/lt

Kıvam: Macunsu

Renk: Siyah

İşlenebilme Süresi: ~ 2 saat

Kuruma Süresi: İlk Kuruması - 12 saat, Tam Kuruması - 7 gün

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem koşulları için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Genel Özellikler

 • Yapıların toprak altında kalan kısımlarını korur.
 • 50-70 m derinlik boyunca kullanılabilir.
 • Donma - çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Betonarme yapılarda temel - perde bohçalamasında kullanılır.
 • Bodrum ve yeraltı otoparklarında kullanılır.
 • Belirli bir aralığa kadar çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
 • Esnek yapısıyla; eksiz, derzsiz, su geçirimsiz ve sağlam bir tabaka oluşturur.
 • Servis ömrü diğer yalıtım malzemelerine kıyasla daha uzundur.
 • Titreşim sebebiyle oluşan hareketlere karşı dayanıklıdır.

Karışım Oranları

A Bileşeni B Bileşeni

22 kg        8 kg

Yoğunluğu: Yaklaşık 0,7 kg/litre

 Uygulama Öncesi Hazırlık

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır.
 • Uygulama öncesinde gerekli yüzey tamiratları ve köşe pahlarının yapılması gereklidir.
 • Kuru beton üzerine ilk katı astarlama olacak şekilde uygulanmalıdır.
 • BİTÜM/POLİMER ESASLI ÜRÜNÜN B bileşeni, A bileşeni içerisine yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.’lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.
 • Astar yapımı için; elde edilen BİTÜM POLİMER ESASLI SU YALITIM MEMBRANI karışımının 1 kg’ı içerisine 5 litre su ilave edilerek, 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırılır.

Sarfiyat

3 mm kalınlık için yaklaşık sarfiyat değeri 3 kg/m2’dir.

Uygulama Metodu

Karışım yöntemi doğrultusunda hazırlanan PAREX COAT KMB 2K’nin astarı, fırça yardımı ile homojen kalınlık elde edecek şekilde yüzeye uygulanır. Astar malzemesi kuruduktan sonra ana kat uygulamalarına geçilir. Su geçirimsiz ve sağlam bir kaplama için en az 2 kat uygulama yapılması önerilir. Fırça ile uygulama yapılacak ise; katlar arası uygulamalar birbirine dik olmalıdır.

Öneriler ve Uyarılar

 • BİTÜM / POLİMER ESASLI SU YALITIM uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -20°C ile +80°C arasındadır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Yağışlı havalarda ve ıslak zeminde uygulama yapılmamalıdır.
 • Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların ortalama 25°C ‘de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Malzeme suyun geldiği yönden uygulanmalıdır.
 • İçme suyu depolarında ve yüzme havuzlarında kullanılması önerilmemektedir.
 • Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka ılık su ile temizlenmelidir.

Ambalaj

30 kg’lık set plastik kova

Bileşen A: 22 kg’lık plastik kova

Bileşen B: 8 kg toz polietilen torba

3. DİLATASYON YALITIMI

Dilatasyonlar ile ilgili oluşturulan sistem detayımız aşağıdadır.Sistem detayı sırasıyla aşağıdaki çizimden de anlaşılacağı gibi şu şekilde olacaktır;

Polietilen derz dolgu fitili +Polisülfitmastik + Dilatasyon bandı ve epoksi harç ile montajı + Duruma göre bir kapak profili yardımıyla kapatılabilir.

4. TERAS SU YALITIMI
4.1. Genel:

Teras yalıtımının amacı, yağmur sularının yapıyı etkilemeden yapı haricinde tutularak, üzerine gelen suyu meyil şapının akış cazibesi ile giderlere ulaşımını sağlamaktır. Su yalıtımının başarısı, sürekliliği ve meyil şapının doğru uygulanması ile mümkündür. Günümüzde farklı teras detayları tercih edilebildiği gibi (gezilebilen teraslar, gezilemeyen teraslar, ters çatı, düz çatı) teras  yalıtımlarında farklı çözüm önerileri üretilmektedir.

ALFAVİT; Yapıların güvenliği için dizayn ve yapım aşamasında yapıya zarar veren çevresel faktörlere karşı yapıyı koruyacak, yalıtım sistemleri ve mühendislik çözümleri sağlamaktadır.

Su Yalıtım Ürün Grubu

 – Sürme su yalıtım sistemleri ve koruyucu kaplamalar
 –  Spray uygulamalı poliüretan ve poliürea sistemler
 – Aktif ve pasif birleşim noktaları iyileştirmesi

Beton Tamir ve Koruma Ürün Grubu

– Yüksek performans groutlar
– Yapısal Tamir Harçları

Not: Teras yalıtımı yalıtımın en önemli konularından olup küçük alanlarda tam esnek çimento esaslı sürme yalıtım sistemleri ile çözümler üretilebilir. Fakat büyük alanlarda Poliüretan ve Poliürea sistemler tercih  etmek gerekmektedir.Çünkü büyük alanlarda yüksek elastikiyet gerekmekte olup bunu da poliüretan ve poliürea sistemlerle sağlanabilmektedir.

4.2. Eğim şapı:

Eğimbetonunun  C20 sınıfı ve yüzeyinin perdahlı olarak bitirilmesi ve minimum eğimin %0,5-%1 arasında olması gerekmektedir. Zira meyil betonunun özellikleri, üzerine yapılacak su yalıtım malzemesinin özelliklerini de önemli  ölçüde etkilemektedir.

4.3 POLİÜRETAN ESASLI TEK BİLEŞENLİ  SU YALITIM YAPIM İŞİ

Uygulama yapılacak olan beton zeminler enaz 28 günlük, prizini almış, C25 sınıfında, mukavemetinin minimum 1.5 N/mm² olmasıgerekir. Uygulamaya başlamadan önce beton zeminin tolere edilebilirne oranı maksimum %6 olmalıdır.Geniş alan beton dökümlerinde uygun ano dizaynları yapılmalıdır. Beton helikopter tepsi perdahı ile perdahlanmalıdır. Kürünü almış betonun yüzeyinde meydana gelen şerbet tabakası uygun ekipmanlar yardımıyla temizlenmeli,anolar arası kesilen derzler poliüretan esaslı derz dolgu mastikleri ile doldurulmalıdır.

Poliüretan esaslı su yalıtım sisteminin, sistem detayı aşağıdaki gibidir.

Aderans Astarı :Poliüretan esaslı 1 bileşenli,

Elastik Membran :Poliüretan esaslı, Tek bileşenli, Su Bazlı, UV Dayanımlı, Su Yalıtım Malzemesi

Astar : Tek Bileşenli Poliüretan Esaslı Astar

Tanımı;

- Havadaki nem ile kürlenen, tek bileşenli, düşük vizkositeli,poliüretan esaslı likit astar malzemesidir.

- Yüksek oranda katı madde içeren poliüretan esaslı ürünlerin gözenekli alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

- Metal yapıların korozyona uğramasını karşı ideal bir koruyucudur.

Kullanım Alanları;

- Astar olarak uygulanabilecek gözenekli alt katmanlar,

- Beton

- Sıva

- Ahşap

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar;

-Uçucu, yanıcı solventler içerir.

-Uygulama sırasında sigara içilmemeli, çıplak alevden uzakta ve iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

- Kapalı Alanlarda hava sirkülasyonu sağlanmalı ve karbonaktif maskeler kullanılmalıdır.

- Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.

Tüketim;

- Toplam Tüketim 150gr./m2

Uygulama;

- Sağlam olmayan alt katmanlar için önerilmez.

- Kalın katmanlar halinde uygulanmaz.

Elastik membran : Poliüretan esaslı, Tek bileşenli, Su Bazlı, UV Dayanımlı, Su Yalıtım Malzemesi

- Astarlama işlemleri tamamlanmış yüzeye bir kat POLİÜRETAN ESASLI SIVI MEMBRAN direkt olarak ambalajından alınarak rulo veya fırça ile sürünüz.

- İlk Katı 1-2 saat kurumaya bırakınız. İkinci kat birinci kat uygulamaya dik olacak şekilde uygulanıp 20 derece'de 2-4 saat kurumaya bırakınız. ( uygulama en az iki kat olacaktır.

- Gerekirse yüzeydeki düzensizliklerin, varsa gözeneklerin giderilmesi için üçüncü bir kat yapılmalıdır.

- POLİÜRETAN ESASLI SIVI MEMBRAN üzeri, uygulama tamamlandıktan sonra istenilen bir dekoratif kaplama ile kaplanabilir.

- Zemin uygulamalarında koruma şapı, uygulamanın son katı tamamlandıktan 24 saat sonra yapılabilir.

- Su testi ise son kat uygulamadan 48 saat sonra yapılabilir.

- Göllenmenin önüne geçebilmek için doğru eğim verilmesi önem taşır.

- Yeni sıvanmış alanlar uygulamadan önce, en az 5-7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

- Yüzeyler emiciliğine ve parlaklığına göre EMİCİ YÜZEY ASTARI veya PARLAK YÜZEY ASTARI ile astarlanmalıdır.

- Metal ve Ahşap Yüzeylerin bütün pastan ve yağdan arındırıldığından emin olunmalı, yüzeyler PARLAK YÜZEY ASTARI veya EMİCİ YÜZEY ASTARI ile astarlanmalıdır.

- Yüzeydeki ince kılcal çatlaklar eğer hareketsiz ise, bir kat POLİÜRETAN ESASLI LİKİT MEMBRAN ile kapatılmalıdır. 2mm'den daha geniş çatlaklar, POLİÜRETAN ESASLI MASTİK ile doldurulmalıdır. 2mm'den geniş yapısal çatlaklar hareketli oldukları biliniyorsa POLİÜRETAN ESASLI DOLGU mastiği ile doldurulmalı ve daha sonra 50mm genişliğinde bir plastik bant ile bantlanmalıdır.

- POLİÜRETAN ESASLI LİKİT MEMBRAN daha sonra bir kat halinde bandın üzerine sürülmeli ve ikinci kat uygulamasına ge.ilmeden en az 2 saat önce kürlenmeye bırakılmalıdır.

Malzemenin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Görünüm: Renkli Pasta

Yoğunluk : 1,25+ 0,02 Kg/lt

Viskozite : 6000-9000 cpoise

Shore A sertliği : 85

Yapışma dayanımı : ˃ 1,5 N/mm²

Gerilme dayanımı : ˃ 3N/mm²

Kopmada uzama : % 600

Katı Madde  : %64+2

pH : 9,0-10,0

Su Buharı Geçirgenliği: Sınıf 1 ( 0,7 m )

Kuruma Süresi: 1,5 saat sonra bulaşmaz

Tam Kuruma Süresi: 4-6 Saat ( 20 derece )

4.4.GİDERLER VE GİDER SEÇİMİ

Yapılacak olan imalatın şekline bağlı olarak doğru gider detayı oluşturulmalıdır. Su yalıtım uygulamasının gider ile birleşimi ve olası su kaçaklarının giderlere yönlendirilebilmesi gerekmektedir.
Gider detaylarında, giderin mekanik montajıdan sonra çevresinin yüksek performanslı, büzülmesi engellenmiş grout harçları (GROUT HARICI) ile doldurulması gerek sabitleme, gerekse su geçirimsizlik açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.

4.5. Mastik Seçimi

Yalıtım üzerine kaplama (seramik vs.) yapıldıktan sonra , sızdırmazlığın sağlanması için gider  ile     kaplama ( seramik vs.) birleşim noktalarına poliüretan esaslı, hava şartlarına, kimyasal temizlik malzemelerinin yol açtığı bozukluklara karşı dirence sahip, elastomerik derz dolgu mastiği uygulanmalıdır.

5. ISLAK HACİM SU YALITIMI YAPILMASI

5.1. Genel

Yapıların en yoğun su ve yüksek nem oranına maruz kaldığı, havalandırmanın genellikle yeterli oranda yapılmadığı ancak su yalıtımının kaçınılmaz olduğu yapı bölmeleridir.

Islak hacim imalatlarında en çok yaşanan sorun, su yalıtım uygulamalarının doğru ve kalıcı şekilde yapılmasıdır. Su yalıtım uygulamalarındaki başarı, sadece belirlenen su yalıtım ürünün performansı ile değil, aynı zamanda sistemi oluşturan bileşenlerin de birlikte doğru şekilde çalışması ve detaylandırılması ile mümkün olmaktadır.

Gelişen yapı teknolojileri, bölme sistemlerin çeşitli tipte ve yapıda elemanlar ile yapılmasına olanak vermektedir. (ör: alçı levhalar, çimento yonga levhalar, vs.) Bu elemanların davranışları (ısıl genleşme, deformasyon, vs) birbirinden son derece farklı ve su yalıtım sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir.  Bu nedenle, doğru bir su yalıtım sisteminin uygulanması, yapının iyi analiz edilerek, doğru ürün ve sistem bileşenlerinin bir araya getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

ALFAVİT; Islak Hacim Su Yalıtım Sistemi yaklaşımında, aşağıdaki ürün grupları bulunmaktadır:

 • Su yalıtım sistemleri ve koruyucu kaplamalar ve aktif ve pasif birleşim noktaları iyileştirmesi
 • Beton Tamir ve Koruma Ürünleri
 • Beton ve Harç Katkıları
 • Seramik Yapıştırıcı , Derz Dolgu ve Astarlar

5.2 Uygulama Yüzeyleri
5.2.1 Sıvalar

Bölme elemanı olarak tuğla kullanılan yapılarda, üzerine gelecek çeşitli imalatlardan önce sıva yapılmaktadır. Kullanılan sıvalarda, işlenebilirlik özelliklerinin geliştirilebilmesi için kireç kullanılmaktadır. Kireç, özellikle uzun süreli yüksek nem ve buhar geçirimliliği altında olan yapılarda, kusma yaparak sistemin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, gerek bağlayacılık gerekse işlenebilirlik özellikleri açısından sıva içerisinde kullanılabilecek ürünler yer almaktadır. 

LATEX: Harçta Aderans ve Su geçirimsizlik Sağlayan Katkı Malzemesi

Sıva Harçlarında ;

Uygun gradasyondaki 1 m3 yıkanmış dere kumu ile 350 kg çimento karıştırılır. 120 kg su içerisine 5 kg LATEX eklenerek hazırlanan sıvı karışım, önceden hazırlanmış olan toz karışım üzerine mala kıvamında harç elde edilinceye kadar ilave edilir. Yüzeyler, uygulamadan 12 saat önce ıslatılmalı, LATEX katkılı harç, ıslak/kuru yüzeye uygulanmalıdır

5.2.2 Alçı Levha, Çimento Yonga Levhalar, Kireçli Sıvalar

Bu tip yüzeyler, su emme değeri yüksek olan yüzeylerdir ve üzerine yapılacak kaplama öncesinde mutlaka astarlanmaları gerekmektedir. Bu tip yüzeylerin astarlanması için uygun malzemeler: EMİCİ YÜZEY ASTARI: Akrilik Kopolimer esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar malzemesidir.

Uygulama:  Astar kullanmadan önce çalkalanmalı ve yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Özellikle alçı-karton plaka, gaz beton, alçı sıva, sunta vb. gibi çok emici yüzeylerde katlar arasında 2 saat beklenecek şekilde 2 kat uygulama yapılmalıdır.

5.3.3. Şap Uygulamaları

Islak hacimlerde kullanılan şaplar genellikle yerinde imal edilmekte ve dozaj, su/çimento gibi önemli parametreleri kontrol altında tutulamamaktadır.

Şap imalatında dikkat edilmesi gerekenler:

 • Karışım için kullanılan kum, çakıl gibi malzemelerin temizliği ve su oranları
 • Dozajı
 • Su /Çimento oranı
 • Uygulama öncesinde alt yüzeyin astarlanması
 • Uygun eğimin giderlere doğru  oluşturulması
 • Kürlenmesi

İyi dizayn edilmiş, uygulanmış ve kürlenmiş şap imalatları üzerine yapılacak tüm imalatların performansı da yüksek olmaktadır.

Astar

Eski beton üzerine yeni beton veya şap uygulamalarında soğuk derz oluşumunu engellemek ve aderansın artırılmasında kullanılır.

A : 1 kg çimento ile 3 kg (0 - 3 mm dişli) yıkanmış dere kumu karıştırılır.

B : 1 kg LATEX, 2 kg su ile karıştırılır.

A ve B karışımları boza kıvamına gelecek şekilde karıştırılır. Hazırlanan karışım, fırça ile 12 saat önce ıslatılmış yüzey üzerine 2 mm kalınlık teşkil edecek şekilde tatbik edilir. Karışım kurumadan üzerine taze beton yerleştirilmeli, karışım  kurumasına izin verilmemelidir. Kuruyan karışım üzerine yeni bir kat tatbik edildikten sonra, üzerine taze beton yerleştirilir. Bir ve ikinci katta toplam 0,35 kg/m2sarfiyatı vardır.

Şap Yapımı

Uygun gradasyondaki 1 m3 yıkanmış dere kumuna en az 350 kg çimento karıştırılır. 110 kg su içerisine 4 kg LATEX eklenerek hazırlanan sıvı karışım, önceden hazırlanmış olan toz karışım üzerine, uygun kıvamda harç elde edinceye kadar ilave edilir. Yüzeye, yukarıda detaylı bir şekilde tarif edilen astar tabakası uygulanmalıdır. Astar tabakası kurumadan üzerine taze beton yerleştirilmelidir.

5.3.4 Giderler ve Gider Seçimi

Islak hacim su yalıtım uygulamarında yaşanan sorunların önemli ölçüde kaynağını oluşturan su yalıtımı ve gider birleşim detaylarıdır.

Yapılacak olan imalatın şekline bağlı olarak doğru gider detayı oluşturulmalıdır. Su yalıtım uygulamasının gider ile birleşimi ve olası su kaçaklarının giderlere yönlenidirilebilmesi gerekmektedir.
Gider detaylarında, giderin mekanik montajıdan sonra çevresinin yüksek performanslı, büzülmesi engellenmiş grout harçları (GROUT HARCI) ile doldurulması gerek sabitleme, gerekse su geçirimsizlik açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Gider çevresi ile seramik kaplama arasında kalan boşluğun, fuga (çimento esaslı derz dolgusu) yerine uygun mastikler (POLİÜRETAN MASTİĞİ) doldurulması  gerekmektedir.

 

5.3.5 Islak Hacim Su Yalıtım Uygulaması

Islak hacim su yalıtım uygulamarında, uygulama yüzeyi, kullanım amacı, üzerine gelecek imalatlar göz önünde bulundurularak uygun ürün tercihi yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin, alçı levha, çimento yonga levha gibi,  ısıl değişimler karşısında daha fazla hareket etmesi bekleniyor ise, esneme özellikleri yüksek çimento akrilik esaslı malzemelerin kullanılması, ilgili etkilerin tolere edilebilmesi açısından gerekmektedir. TAM ELASTİK / YARI ELASTİK ÇİMENTO-AKRİLİK ESASLI YALITIM MALZEMELERİ bu tip uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı su yalıtım kaplamasıdır.

Uygulama Öncesi Hazırlık

Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır.

Uygulama öncesinde gerekli yüzey tamiratları ve köşe pahlarının yapılması gereklidir.

TAM ELASTİK / YARI ELASTİK ÜRÜNLER’ in B bileşeni temiz bir karıştırma kovası içerisine boşaltılır.

A bileşeni, B bileşenin içerisine yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.

Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.

Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

Optimum yaş film kalınlığı: 2 mm (her katta)

 

Uygulama Metodu

TAM ELASTİK/YARI ELASTİK ÜRÜNLERİ' in fırça ve püskürtme yöntemleri ile uygulanabilir. Su geçirimsiz ve sağlam bir kaplama için en az 2 kat uygulama yapılması önerilir. Fırça ile uygulama yapılacak ise; katlar arası uygulamalar birbirine dik olmalıdır.

Öneriler ve Uyarılar

TAM ELASTİK / YARI ELASTİK ÜRÜNLERİ' in uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Malzemenin performans sıcaklığı -20°C ile +80°C arasındadır.

Sıcak ve kuru havalarda ilk kat uygulaması için B bileşeninin % 10’u oranında su ilave edilebilir.

Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)

Atmosfere açık yerlerde, su ile temas eden yerlerde ve yaya trafiğine açık alanlarda uygulamanın şap veya seramik ile kaplanması gerekmektedir. Ortalama 3 gün sonra üzeri kaplanabilir.

Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların ortalama 25°C ‘de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

5.3.6. Pah Bantı Uygulaması

1.2 ve 1.3- maddelerinde tariflenen şekilde gerekli yüzey hazırlığı yapılır.

Islak hacimlerde, köşe birleşim bölgelerinde çimento esaslı tamir harçları ile aşağıda gösterilen şekilde pah uygulaması yapılmamaktadır. Bu bölgelerde oluşan gerilme yığılmalarının karşılanabilmesi için, yatay ve düşey köşe noktalarında pah bandı uygulaması yapmak gerekmektedir.

 

Uygulama Yöntemi

Soğuk derz üzerine, tercih edilen su yalıtım malzemesinin birinci katı uygulanır. PAH BANDI, derz üstüne, taze malzemenin içerisine yerleştirildikten sonra su yalıtım malzemesinin içerisine bant gömülür. Fırça ile bastırılarak, polyester file kısımlar su yalıtım malzemesi ile iyice kaplanır. Birinci katın kürünü almasının ardından diğer katlar uygulanarak yalıtım işlemi tamamlanır.

5.3.7. Seramik Kaplama Yapılması

Islak hacim seramik kaplamalarında, TS EN 12004 standartlarına göre C2TES1 sınıfı ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz. Bu sınıfta:

FLEX/ ESNEK    YAPIŞTIRICI: C2TES1

5.3.8. Mastik Seçimi

Seramik uygulaması bitirildikten sonra, sızdırmazlığın sağlanması için gider  ile     seramik birleşim noktalarına poliüretan esaslı, hava şartlarına, kimyasal temizlik malzemelerinin yol açtığı bozukluklara karşı dirence sahip, elastomerik derz dolgu mastiği uygulanmalıdır

DİLATASYON YALITIMI

Dilatasyonlar ile ilgili oluşturulan sistem detayımız aşağıdadır.Sistem detayı sırasıyla aşağıdaki çizimdende anlaşılacağı gibi şu şekilde olacaktır.

Polietilen derz dolgu fitili +Polisülfitmastik + Dilatasyon bandı (200/300) ve epoksi harç ile montajı (EPOXY ESASLI TAMİR DOLGU HARCI ) + Duruma göre bir kapak profili yardımıyla kapatılabilir.

Dilatasyonlar ile ilgili oluşturulan sistem detayımız aşağıdadır.Sistem detayı sırasıyla aşağıdaki çizimden de anlaşılacağı gibi şu şekilde olacaktır.

SU DEPOSU YALITIMI

Betonarme YAPISAL TAMİR HARCI ile tamiratlar,  POLİÜRETAN ESASLI  Su depoları için solventsiz, İki bileşenli Poliüretan Esaslı Kaplama

Not: İlgili su yalıtım ürünlerinin içme suyu test raporları mevcuttur.

 

ASANSÖR KOVASI YALITIMI

Asansör kovası yalıtımı negatif yönden bir yalıtım türü olup negatif basınç dayanımı yüksek olan bir malzeme KRİSTALİZE SU YALITIM ürünü ile yapılacaktır.

Gerekli yüzey tamiratları yapısal tamir harcı ile yapılmalıdır.( segregasyon vs.)

Tüm soğuk derz oluşturan köşe ve kenarlar düzgünce yatayda ve düşeyde en az 2 cm genişliğinde kırılarak, köşe birleşim noktasından çıkarılan beton yerine çimento esaslı, beton ve duvarlarda genleşerek aktif su kaçaklarını önleyen ani priz alan tıkaç harcı doldurulmalıdır. Bu işlem bitirildikten sonra köşeler YAPISAL tamir harcı ile pah yapılarak güçlendirilmeli ve izolasyon malzemesinin köşe dönüşleri yumuşatılmalıdır.

KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İki Bileşenli, Kristalize Esaslı, Esnek Su Yalıtımı

Çimento - akrilik esaslı, pozitif ve negatif yönden uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

Teknik Bilgiler

Yapışma Dayanımı                                        : ≥1,35 N/mm2

Çekme Dayanımı                                           : 4,7 N/mm2

Kap Ömrü                                                    : Yaklaşık 3 Saat

İlk Priz                                                            : Yaklaşık 4 Saat

Son Priz                                                         : Yaklaşık 5 Saat

Basınç Dayanımı 2 Gün                                : 27,8 N/mm2

Basınç Dayanımı 28 Gün                              : 53,4 N/mm2

Su Buharı Geçirimliliği                                   : 0,00261 g/s.m2

Basınçlı Su Dayanımı                                    :Pozitif 7 bar / Negatif 14 bar

 

Genel Özellikler

 • Uygulandığı yüzeyde kapiler etki sağlar.
 • Durabilitesi yüksektir.
 • Su buharı difüzyon direnci düşüktür.
 • Donma - çözülme etkilerine karşı dirençlidir.
 • Su geçirimsiz ve sağlam bir tabaka oluşturur.
 • Betonu, suya ve karbonasyona karşı korur.
 • İç - dış, düşey - yatay uygulamalarda kullanılır.
 • Temel - perde yalıtımında kullanılır.
 • Su deposu, havuz, ıslak hacim, kaplıca, vb. mahallerde kullanılır.
 • Betonarme borularda ve asansör çukurlarında kullanılır.
 • İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Karışım Oranları

 • Bileşen A – Toz   25 kg
 • Bileşen B – Sıvı   9 kg

 Uygulama Öncesi Hazırlık

 • Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 • Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır.
 • Uygulama öncesinde gerekli yüzey tamiratları ve köşe pahlarının yapılması gereklidir.
 • KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ'NÜN B bileşeni karıştırma kovası içerisine boşaltılır.
 • A bileşeni, karışım kovasının içerisine yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak.‘lık karıştırıcı yardımı ile karıştırılır.
 • Homojen karışım elde edilinceye kadar ortalama 2-3 dakika boyunca karıştırma işlemi devam eder.
 • Yaklaşık 2-3 dakika dinlendirilip; 30 saniye süresince tekrar karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

Sarfiyat

Yüzey duruma bağlı olarak: 3,0 - 5,0 Kg / m2

Uygulama Metodu

KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ fırça veya rulo yöntemleri ile uygulanabilir. Su geçirimsiz ve sağlam bir kaplama için en az 2 kat uygulama yapılması önerilir. Fırça ile uygulama yapılacak ise; katlar arası uygulamalar birbirine dik olmalıdır. File takviyesi yapılması gerekirse, birinci kat uygulamasının ardından işleme geçilmelidir. Daha sonra diğer katlar uygulanabilir.

Öneriler ve Uyarılar

 • KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Malzemenin performans sıcaklığı -20°C ile +80°C arasındadır.
 • Sonlandırılan uygulama, 24 saat boyunca ağır hava şartlarından korunmalıdır. (Yoğun güneş, rüzgar, don, yağmur vb.)
 • Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların ortalama 25°C ‘de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Atmosfere açık yerlerde, su ile temas eden yerlerde ve yaya trafiğine açık alanlarda uygulamanın şap veya seramik ile kaplanması gerekmektedir.

İletişim

Adres

İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. No:6
Bayrampaşa / İSTANBUL
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.