ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ NEDİR?

Termosetler grubundan kimyasal bir reçinedir. Suya, asite ve alkaliye karşı direnci çok iyidir. Zamanla özelliklerini kaybetmez. Epoksi sistemi, epoksi reçinesi ve bir kürlenme ajanından meydana gelir. Epoksi zemin kaplama reçinesindeki tekil moloküller (monomers) kürlenme ajanı (hardener) ile birkeşerek uzun zincirleme molekül bağları oluşturur (polymer). Bu birleşim; karışım kürlendiğinde sert bir polymer meydana getirir. Genellikle iki komponentli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takip eden ortalama 24 saat içinde kurumaya başlar (üzerine basılabilecek kadar) ve yaklaşık 7 gün içinde final sertliğine ulaşır.

EPOKSİ NEDİR VE NERELERDE UYGULANIR?

Yapıların çevresel etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesi her zaman yapı sektörünün en önemli tartışma ve araştırma konularından biri olmuştur.Epoksi zemin kaplama her türlü kara ve deniz yapısında, doğanın (rüzgar, fırtına, dalga, ısıl değişimler, donma-çözünme, kirlenme, kimyasal etkiler, vs.) ve sanayinin (mekanik, fiziksel ve kimyasal) en kötü koşullarına karşı yapı zeminlerini (iç ve dış) estetik malzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı malzemesi grubudur. Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel dayanımlarından dolayı değişik yapıdaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmak ve tutturmak için de kullanılan epoksi malzemeler bulunmaktadır.

KULLANILDIĞI ALANLAR, UYGULAMA TARZINA VE ÜRÜN SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında; Taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında. Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde. Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi zeminler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.

Prefabrik beton elemanları ve kolonların montajında çatlak ve kırıkların tamiratlarında. Yüzey koruyucu kaplama olarak. Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak. Aşınmaya karşı koruyucu kaplama zemini olarak. Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama civataları, tren ray hatlarında sorunsuz zemin ve dayanıma sahip imalatlar için.

Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla. Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane, laboratuvarlarda. Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak. Su altı imalatlarında. Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA UYGULAMALARININ GENEL ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

  • Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
  • Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı zeminler oluşturur.
  • Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
  • Kolay temizlenir, hijyeniktir.
  • Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
  • Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
  • Estetiktir.
  • Solvent içermez.

Epoksi, genel olarak, beton zeminlerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması, tamiri ve dekoratif bir görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürün grubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif, sıhhi kimyasal ve fiziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem de sonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız zeminlerin imalatında her geçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçen gün daha bilimsel ve teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha da yaygılaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunu dayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte çok daha fazla tanınacak, kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir.

POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMANIN FAYDALARI

Poliüretan kaplamalar epoksi kaplamalara göre daha yüksek esnekliğe sahiptir ve bu esneklik darbeleri sönümlendirmektedir. Ayrıca, üzerine uygulanan son kat sayesinde aşınma dayanıklılığı da yüksektir. Epoksi kaplama ile karşılaştırıldığında, poliüretan kaplamanın aşınma direnci neredeyse 3 kat daha yüksektir. Bazı durumlarda poliüretanın kimyasal direnci epoksilerden daha yüksek olabilmektedir, solventlere dayanıklığı yüksektir. Örnek olarak, ‘boya sökücü’nün ana kimyasalı olan metilen kloride olan dayanıklılığı çok yüksektir. Poliüretanın epoksiye karşı bir diğer avantajı da UV stabil olmasıdır. Bu özellik, düşük seviyelerde UV ışınlarına uzun süreli maruz kalması durumunda herhangi bir sararma olmayacağı anlamına gelmektedir. Poliüretanın yüzeyi epoksi gibi sert değildir ancak poliüretanın çizilme direnci çok daha yüksektir. Aynı zamanda ısı farklılıklarını çok daha iyi tolore eder ve ıslak alanlarda kullanıldığında çok iyi sonuçlar elde edilir.

Poliüretan sistemlerin epoksi sistemler üzerinde birçok avantajı olmasına rağmen, betona tutunmaları pek iyi değildir, bu nedenle epoksi astar uygulaması sonrasında poliüretan kaplama uygulaması gerçekleştirilerek sistemin sağlam ve dayanıklı olması sağlanır. Poliüretan sistemlerin uygulamasında, epoksi kaplamalar gibi, beton yüzey mekanik yöntemlerle silinerek yüzey hazırlığı gerçekleştirilir, akabinde epoksi astar uygulamasına geçilir. Sıyırma veya ara kat olarak tabir edilen katmanda poliüretan kullanılır ve bu katmanın üzerine self-levelling poliüretan kaplama uygulandıktan sonra alifatik son kat ile kaplama sonlandırılır.

Poliüretan, epoksi kaplama gibi kendiliğinden yayılan bir sistem olduğunda, yüzeydeki küçük çatlaklar ve hasarlar aynı şekilde epokside olduğu gibi kapatılmış olur. %100 katı madde ihtiva eden poliüretan selflevelling malzemelerde VOC sıfırdır, solvent ihtiva eden son katlar yerine, su bazlı son kat poliüretanlar kullanılarak sistemin toplam VOC değerleri limitlerin altında tutulabilmektedir.

Epoksilerin yük taşıma kapasiteleri ve de korozif kimyasallara karşı direnci yüksek olması sebebi ile birçok endüstride öne çıkan kaplama sistemi olsa da, otopark zeminlerinde yükler ile kimyasallar düşünüldüğünde, hem epoksinin, hem de poliüretanın otopark zemin kaplama sistemi olarak kullanılması mümkündür.
Alifatik olarak formüle edilmiş bir poliüretan son kat ise epoksiler gibi sararmayacağı için ilk gün uygulandığındaki renk ve canlılıkta hizmet verecektir. Birçok ek özelliği olan bir poliüretan sistemin metrekare fiyatı epoksilere göre biraz daha yüksek olmakla beraber, bu fark sanıldığı gibi çok yüksek değildir. Bu iki ürünün fiyat/ performans karşılaştırması yapıldığında bu cuzi fiyat farkının çok olmadığı görülecektir, hatta uzun vadede kaplama yenileme frekansının poliüretan zeminlerde daha uzun olması sebebi ile işletme için ekonomik bir kaplama olduğu görülecektir.

ANTİSTATİK EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Yüzey Hazırlığı.
Antistatik Epoksi Zemin Kaplaması yapılacak beton yüzeyler aderansı azaltacak veya engelleyecek her
türlü yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki
çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Beton yüzeyler yeterli dayanıma
sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm² çekme dayanımına
sahip olmalıdır. Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem oranı bu değerin
üzerinde ise nemli yüzeylerde kullanılan PRIMER SC 220 %100 Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Astar
kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı mekanik yöntemler (shot- blasting, diamond grinder, elmas taş)
kullanılarak yüzeyde oluşmuş şerbet tabakası kaldırılacak, oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu
süpürge ile süpürülecektir. Yüzeyde (şerbet tabakası) gevşek kısım kesinlikle olmamalıdır.
2. Yüzey Tamiratı.
Yüzey hazırlığı yapılmış zemindeki, çatlaklar mekanik ekipmanlarla pürüzlendirilir. Anolar halinde
kesilmiş derzler uygun bir hilti kırım makinası ile V şeklinde açılır yüzeyde oluşan toz ve parçacıklar
süpürülür endüstriyel vakumlu süpürge ile tozdan arındırılır. PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar
Macun kıvamına getirilerek mala veya ıspatula ile yüzeye uygulanarak işlem sonlandırılır.
3. Epoksi Astar Uygulaması.
Yüzey hazırlığı ve tamiratı yapılmış beton yüzey, Antistatik Epoksi Kaplama öncesi, yüzeydeki kılcal
boşlukların kapatılması, yüzey mukavemetinin artırılması ve epoksi kaplamanın yüzeye aderansının
sağlanması açısından, Yüzeye 0.400 kg/m² PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar içerisine 0.400
kg/m² 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilir. Epoksi Astar uygulamasına geçilmeden önce ürünün
karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce,
A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici)
ve belirtilen miktardaki 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Karışımı hazırlanmış
ürün yüzeye mala yardımı ile uygulanır. Yüzey yaş iken üzerine 0.3-0.7 kuvars kumu 2 kg/m² olacak
miktarda serpilir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte 12 saat sonra yüzey
üzerindeki fazla kuvars kumlar endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülüp Ara Kat uygulamasına hazır
hale getirilir.
4. Ara Kat Uygulaması.
Astar Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı. Herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte astar
uygulamasından 12 saat sonra üzerine SC 650 Ara Kat yüzeye 0,800 kg/m² olacak miktarda mala
yardımıyla uygulanır uygulamaya geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük
devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B
bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika homojen olacak
şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. SC 650 Ara Kat Hava ve ortam sıcaklığına
bağlı olarak değişmekle birlikte 12 saat sonra, Yüzeye alanın ölçülerine göre iletken bakır baraların
montajı yapılır ve bakır baralar topraklama kitine bağlanır.
5. Konduktif (İletken Astar) Uygulaması
Ara Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte ara kat
uygulamasından 12 saat sonra üzerine iletken bakır bara montajlanmış Ara kat uygulanmış yüzeye
PRIMER SC 325 Kondüktif (İletken) Epoksi Astar, 0.200 kg/m² olacak miktarda mala veya çekpas
yardımı ile uygulanır ve yüzey rulo ile taranır. Uygulamaya geçilmeden önce ürünün karışım
oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır,
karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave
edilir ve 3-4 dakika karıştırılarak Konduktif (İletken Astar) homojen bir karışım elde edilerek
uygulamaya hazır hale getirilir.
6. Kondüktif (iletken) Son Kat Epoksi Uygulaması.
PRIMER SC 325 Kondüktif (İletken) Epoksi Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından
korunmalı, herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı
değişmekle birlikte PRIMER SC 325 Kondüktif (İletken) Epoksi Astar uygulamasından 12 saat sonra
üzerine FLOOR SC 470 Anti-statik Epoksi Kaplama taraklı mala veya seviye tarağı ile 1.5 kg/m² olacak
miktarda uygulanarak işlem sonlandırılır. Uygulamaya geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına
dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma
işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-
4 dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Uygulama
bittiğinde pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı
herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Son kat uygulaması yapılmış yüzey 48
saat içinde yaya trafiğine açılabilir

BETON ZEMİNLERE EPOKSİ BOYA UYGULAMASI ŞARTNAMESİ

1.Yüzey Hazırlığı.
Epoksi boya uygulaması yapılacak beton yüzeyler aderansı azaltacak veya engelleyecek her türlü
yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento
şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Beton yüzeyler yeterli dayanıma sahip
olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm² çekme dayanımına sahip
olmalıdır. Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem oranı bu değerin
üzerinde ise nemli yüzeylerde kullanılan PRIMER SC 220 %100 Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Astar
kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı mekanik yöntemler (shot-blasting, diamond grinder, elmas taş)
kullanılarak yüzeyde oluşmuş şerbet tabakası kaldırılacak, oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu
süpürge ile süpürülecektir. Yüzeyde (şerbet tabakası) gevşek kısım kesinlikle olmamalıdır.
2. Yüzey Tamiratı .
Yüzey hazırlığı yapılmış zemindeki, çatlaklar mekanik ekipmanlarla pürüzlendirilir. Gerek duyulması
halinde anolar halinde kesilmiş derzler uygun bir hilti kırım makinası ile V şeklinde açılır yüzeyde
oluşan toz ve parçacıklar süpürülür endüstriyel vakumlu süpürge ile tozdan arındırılır. PRIMER SC
215 Solventsiz Epoksi Astar macun kıvamına getirilerek mala veya ıspatula ile yüzeye uygulanarak
işlem sonlandırılır.
3. Epoksi Astar Uygulaması.
Yüzey hazırlığı ve tamiratı yapılmış beton yüzey, epoksi boya öncesi, yüzeydeki kılcal boşlukların
kapatılması, yüzey mukavemetinin artırılması ve epoksi boyanın yüzeye aderansının sağlanması
açısından, Yüzeye rulo veya airless tabanca ile tek katta 0.200 kg/m² PRIMER SC 215 Solventsiz
Epoksi Astar uygulanır. Epoksi Astar uygulamasına geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat
edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi
devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika karıştırılarak Epoksi Astar homojen bir karışım elde edilerek uygulamaya hazır hale getirilir.
4. (1. Kat) Epoksi Boya Uygulaması.
PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı.
Herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı
değişmekle birlikte astar uygulamasından 12 saat sonra yüzeye rulo veya Airless tabanca ile 1.Kat
olarak 0.250 kg/m² AC 6380 Beton Yüzeyler için Epoksi Son Kat Boya uygulanır. 1.Kat Epoksi Boya
uygulamasına geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı
ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi
sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika karıştırılarak Epoksi Boya
homojen bir karışım elde edilerek uygulamaya hazır hale getirilir.
5. (2. Kat) Epoksi Boya Uygulaması.
1. Kat Epoksi Boya uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde
yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte 1.kat
uygulamasından 12 saat sonra yüzeye rulo veya airless tabanca ile 2.Kat olarak 0.250 kg/m² AC 6380
Beton Yüzeyler için Epoksi Son Kat Boya uygulanır ve işlem sonlandırılır. 2.Kat Epoksi Boya
uygulamasına geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı
ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi
sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika karıştırılarak Epoksi Boya
homojen bir karışım elde edilerek uygulamaya hazır hale getirilir.
Uygulama sonrası yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı herhangi bir şekilde yaya veya araç
trafiğine açılmamalıdır. Son kat uygulaması yapılmış yüzey 48 saat içinde yaya trafiğine açılabilir

MULTILAYER EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Yüzey Hazırlığı.
(3mm) Multilayer Epoksi Zemin Kaplaması yapılacak beton yüzeyler aderansı azaltacak veya
engelleyecek her türlü yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar,
beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Beton yüzeyler
yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm²
çekme dayanımına sahip olmalıdır. Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem
oranı bu değerin üzerinde ise nemli yüzeylerde kullanılan PRIMER SC 220 %100 Nemli Yüzeyler İçin
Epoksi Astar kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı mekanik yöntemler (shot- blasting, diamond grinder,
elmas taş) kullanılarak yüzeyde oluşmuş şerbet tabakası kaldırılacak, oluşan toz tabakası endüstriyel
vakumlu süpürge ile süpürülecektir. Yüzeyde (şerbet tabakası) gevşek kısım kesinlikle olmamalıdır.
2. Yüzey Tamiratı.
Yüzey hazırlığı yapılmış zemindeki, çatlaklar mekanik ekipmanlarla pürüzlendirilir. Anolar halinde
kesilmiş derzler uygun bir hilti kırım makinası ile V şeklinde açılır yüzeyde oluşan toz ve parçacıklar
süpürülür endüstriyel vakumlu süpürge ile tozdan arındırılır. PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar
Macun kıvamına getirilerek mala veya ıspatula ile yüzeye uygulanarak işlem sonlandırılır.
3. Multilayer Epoksi Astar Uygulaması.
Yüzey hazırlığı ve tamiratı yapılmış beton yüzey, Multilayer Epoksi Zemin Kaplama öncesi, yüzeydeki
kılcal boşlukların kapatılması, yüzey mukavemetinin artırılması ve epoksi kaplamanın yüzeye
aderansının sağlanması açısından, Yüzeye 0.400 kg/m² PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar
içerisine 0.400 kg/m² 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilir. Epoksi Astar uygulamasına geçilmeden
önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce,
A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici)
ve belirtilen miktardaki 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Karışımı hazırlanmış
ürün yüzeye mala yardımı ile uygulanır. Yüzey yaş iken üzerine 0.3-0.7 kuvars kumu 2 kg/m² olacak
miktarda serpilir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte 12saat sonra yüzey
üzerindeki fazla kuvars kumlar süpürülüp yüzey uygun aşındırıcılar ile istenilen nitelikte aşındırılır ve
oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülerek, Ara Kat uygulamasına hazır hale
getirilir.
4. Multilayer Ara Kat Uygulaması.
Astar Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı. Herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte astar
uygulamasından 12 saat sonra yüzeye 0.400 kg/m² SC 650 Ara Kat içerisine 0.200 kg/m² 0,1-0,3
kuvars dolgu kumu ilave edilerek SC 650 Ara Kat yüzeye 0,600 kg/m² olacak miktarda mala
yardımıyla uygulanır.
Uygulama sonrası yüzeyde istenilen pürüzlülük durumuna göre yüzeye 1.500- 2.000 kg/m² olacak
miktarda 0,1-0.3 veya 0.3-0.7 mm Kuvars kumu serpilerek ara kat işlemi tamamlanır.
Ara kat uygulamasına geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir
karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni
(epoksi sertleştirici) ve belirtilen miktardaki 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu yavaş yavaş A bileşeni içerisine
ilave edilir ve 3-4 dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir.
Ara Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte ara kat
uygulamasından 12 saat sonra yüzey üzerindeki fazla kuvars kumlar süpürülüp oluşan toz tabakası
endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülerek, Son Kat uygulamasına hazır hale getirilir.
5. Multilayer Epoksi Son Kat Boya Uygulaması.
Ara Kat uygulanan yüzeylere ara katta 0.1-0.3 kuvars kumu uygulandıysa 0.400 kg/m², 0.3-0.7 kuvars
kumu uygulandıysa 0.600 kg/m² olacak miktarda SC 610 Solventsiz Epoksi Son Kat Boya rulo
yardımıyla taranarak işlem sonlandırılır. Uygulama sonrasında çok katmanlı kaymaz homojen bir
yüzey elde edilir.
Multilayer Epoksi Son Kat Boya uygulamasına geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat
edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi
devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika karıştırılarak Epoksi Son Kat Boya homojen bir karışım elde edilerek uygulamaya hazır hale
getirilir.
Uygulama sonrası yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı herhangi bir şekilde yaya veya araç
trafiğine açılmamalıdır. Son kat uygulaması yapılmış yüzey 48 saat içinde yaya trafiğine açılabilir.

POLİÜRETAN  SELF LEVELING KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Betonun mukavemeti epoksi / poliüretan kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım olmamalı, epoksi /poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır.Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek,zemin rutubet azami değeri % 10 , uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 oC değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi /Poliüretan uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, Epoksi/Poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya her hangi bir kaplama yapılmış ise,betonun durumuna göre Slim / Blast-track / Freze yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.
Epoksi Tamir Harçları : Beton zeminde var olan çatlaklar “V” şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak Epoksi Tamir Harcı Malzemesi ile tamir edilecektir.
Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlarda : Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 oC - 30 oC olmalıdır.Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır.Epoksi /Poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 oC olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ ,su , kimyasallar ile teması olmayacaktır.Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmamalıdır.
Süpürgelik / Derz Uygulaması : Süpürgelik (pahlı) ve Derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü taktirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilir.
UV Koruyucu Boya : Kaplama yapılan zeminlerde Ultraviyolenin neden olacağı, poliüretan kaplamanın renk değişimini engellemek için kullanılır. Kontrol tarafından talep edilmesi halinde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalat için m2 birim fiyatı kullanılacaktır.
POLİÜRETAN SELF LEVELING KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
A 1.1.Poliüretan Self Leveling Zemin Kaplaması 1.1.1. Kaplamanın Tanımı : Ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, poliüretan esaslı, solventsiz, renkli, düz bitişli, temizlenmesi kolay, tozuma yapmayan, zeminde oluşturduğu film tabakası nedeniyle geçirimsizlik sağlayan zemin kaplama sistemidir. Tercihe göre kaplamadan sonra Ultraviyoleden korumak için alifatik son kat TOP COAT boya malzemesi kullanılmalıdır. Kaplama Kalınlığı : 1,50 mm
1.1.2. Uygulama : 1.Yüzey Temizliği : Beton yüzeyindeki kir, yağ, toz ve gevşek tabakalar uzaklaştırılır. Yüzey betonun dozaj kalitesi ve yüzey durumuna bağlı olarak vakumlu silim veya blast-track ile pürüzlendirilir. Yüzey tozları vakumlu süpürge ile uzaklaştırılır.
Astar Katı : Üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda uygun karımış Oranlarında devirli bir matkap yardımı ile 2-3 dk. Homojen karışım ile hazırlanır, karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile uygulanır. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır Sarfiyat : 0,300 kg/m2
Ara Kat Uygulaması; Poliüretan malzemesi ile üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda uygun karımış Oranlarında devirli bir matkap yardımı ile 2-3 dk. Homojen karışım ile hazırlanır, karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile uygulanır. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır. Sarfiyat : 0,600 kg/m2
Poliüretan Son Kat Kaplama; Poliüretan Self Leveling malzemesi ile üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda uygun karımış Oranlarında devirli bir matkap yardımı ile 2-3 dk. Homojen karışım ile hazırlanır, karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile uygulanır. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır. Sarfiyat : 1,600 kg/m2
TOP COAT Alifatik Poliüretan Son Kat Boya Uygulaması; Son kat uygulaması yapılmış zemin rengini Ultraviyole ışınlarından korumak için TOP COAT Alifatik Poliüretan Boya (A,B komponentli)Ultraviyole Koruyucu Poliüretan Boya malzemesi B bileşeni A bileşeninin kabına dökülür ,devirli bir matkap yardımı ile 2-3 dk. homojen karıştırılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra, rulo ile yüzeye tatbik edilir. 6-24 saat beklemeye bırakılır. Bu uygulama idarenin tercihine göre yapılacaktır. Sarfiyat : 0,150kg/m2

TEKSTÜRE (PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMLÜ) EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Yüzey Hazırlığı.
(2,5-3mm) Tekstüre (Portakal Kabuğu görünümlü) Zemin Kaplaması yapılacak beton yüzeyler
aderansı azaltacak veya engelleyecek her türlü yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır.
Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar
temizlenmelidir. Beton yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca
dayanıklı en az 1,5-2 N/mm² çekme dayanımına sahip olmalıdır. Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı % 5
nemi geçmemelidir, eğer nem oranı bu değerin üzerinde ise nemli yüzeylerde kullanılan PRIMER SC
220 %100 Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Astar kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı mekanik yöntemler (shot-
blasting, diamond grinder, elmas taş) kullanılarak yüzeyde oluşmuş şerbet tabakası kaldırılacak,
oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülecektir. Yüzeyde (şerbet tabakası) gevşek
kısım kesinlikle olmamalıdır.
2. Yüzey Tamiratı.
Yüzey hazırlığı yapılmış zemindeki, çatlaklar mekanik ekipmanlarla pürüzlendirilir. Anolar halinde
kesilmiş derzler uygun bir hilti kırım makinası ile V şeklinde açılır yüzeyde oluşan toz ve parçacıklar
süpürülür endüstriyel vakumlu süpürge ile tozdan arındırılır. PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar
Macun kıvamına getirilerek mala veya ıspatula ile yüzeye uygulanarak işlem sonlandırılır.
3. Epoksi Astar Uygulaması.
Yüzey hazırlığı ve tamiratı yapılmış beton yüzey, Tekstüre (Portakal kabuğu görünümlü) Epoksi
Kaplama öncesi, yüzeydeki kılcal boşlukların kapatılması, yüzey mukavemetinin artırılması ve epoksi
kaplamanın yüzeye aderansının sağlanması açısından, Yüzeye 0.400 kg/m² PRIMER SC 215 Solventsiz
Epoksi Astar içerisine 0.400 kg/m² 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilir. Epoksi Astar uygulamasına
geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce,
A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici)
ve belirtilen miktardaki 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Karışımı hazırlanmış
ürün yüzeye mala yardımı ile uygulanır. Yüzey yaş iken üzerine 0,3-0,7 kuvars kumu 2 kg/m² olacak
miktarda serpilir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte 12saat sonra yüzey
üzerindeki fazla kuvars kumlar süpürülüp yüzey uygun aşındırıcılar ile istenilen nitelikte aşındırılır ve
oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülerek, Ara Kat uygulamasına hazır hale
getirilir.
4. Ara Kat Uygulaması.
Astar Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı. Herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte astar
uygulamasından 12 saat sonra üzerine yüzeye 0,700 kg/m² SC 650 Ara Kat içerisine 0,300 kg/m² 0,1-
0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilir ve mala yardımıyla uygulanır. Uygulamaya geçilmeden önce ürünün

karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine)
karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilerek karıştırmaya
devam edilirken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. .
5.Tekstüre(Portakal Kabuğu Görünümlü) Epoksi Son Kat Uygulaması.
Ara kat uygulaması yapılmış yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde
yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte 12 saat
sonra üzerine SC 645 TEKSTÜRE( PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMLÜ) EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI
taraklı mala veya seviye tarağı ile 0,600 kg/m² olacak miktarda uygulanarak üzeri mercan rulo ile aynı
yönde taranarak tekstüre (Portakal kabuğu görünümü)görünüm verilerek işlem sonlandırılır.
Uygulamaya geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile
önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi
sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika homojen olacak şekilde
karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Uygulama bittiğinde parlak, tekstüre (portakal
kabuğu görünümlü) bir yüzey elde edilir. Uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı
herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Son kat uygulaması yapılmış yüzey 48
saat içinde yaya trafiğine açılabilir

SELF LEVELLING ( KENDİLİĞİNDEN YAYILAN) EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Yüzey Hazırlığı.
(3mm) Self Levelling Epoksi Zemin Kaplaması yapılacak beton yüzeyler aderansı azaltacak veya
engelleyecek her türlü yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar,
beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. Beton yüzeyler
yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm²
çekme dayanımına sahip olmalıdır. Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem
oranı bu değerin üzerinde ise nemli yüzeylerde kullanılan PRIMER SC 220 %100 Nemli Yüzeyler İçin
Epoksi Astar kullanılmalıdır. Yüzey hazırlığı mekanik yöntemler (shot- blasting, diamond grinder,
elmas taş) kullanılarak yüzeyde oluşmuş şerbet tabakası kaldırılacak, oluşan toz tabakası endüstriyel
vakumlu süpürge ile süpürülecektir. Yüzeyde (şerbet tabakası) gevşek kısım kesinlikle olmamalıdır.
2. Yüzey Tamiratı.
Yüzey hazırlığı yapılmış zemindeki, çatlaklar mekanik ekipmanlarla pürüzlendirilir. Anolar halinde
kesilmiş derzler uygun bir hilti kırım makinası ile V şeklinde açılır yüzeyde oluşan toz ve parçacıklar
süpürülür endüstriyel vakumlu süpürge ile tozdan arındırılır. PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar
Macun kıvamına getirilerek mala veya ıspatula ile yüzeye uygulanarak işlem sonlandırılır.
3. Epoksi Astar Uygulaması.
Yüzey hazırlığı ve tamiratı yapılmış beton yüzey, Self Levelling Epoksi Kaplama öncesi, yüzeydeki kılcal
boşlukların kapatılması, yüzey mukavemetinin artırılması ve epoksi kaplamanın yüzeye aderansının
sağlanması açısından, Yüzeye 0.400 kg/m² PRIMER SC 215 Solventsiz Epoksi Astar içerisine 0.400
kg/m² 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu ilave edilir. Epoksi Astar uygulamasına geçilmeden önce ürünün
karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce,
A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici)
ve belirtilen miktardaki 0,1-0,3 kuvars dolgu kumu yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4
dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. Karışımı hazırlanmış
ürün yüzeye mala yardımı ile uygulanır. Yüzey yaş iken üzerine 0,3-0,7 kuvars kumu 2 kg/m² olacak
miktarda serpilir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte 12saat sonra yüzey
üzerindeki fazla kuvars kumlar süpürülüp yüzey uygun aşındırıcılar ile istenilen nitelikte aşındırılır ve
oluşan toz tabakası endüstriyel vakumlu süpürge ile süpürülerek, Ara Kat uygulamasına hazır hale
getirilir.
4. Ara Kat Uygulaması.
Astar Kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı. Herhangi bir şekilde yaya veya
araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte astar
uygulamasından 12 saat sonra üzerine SC 650 Ara Kat yüzeye 0,800 kg/m² olacak miktarda mala
yardımıyla uygulanır uygulamaya geçilmeden önce ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük
devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B

bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika homojen olacak
şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir. .
5.Self Levelling Epoksi Son Kat Uygulaması.
Ara kat uygulaması yapılmış yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunmalı, herhangi bir şekilde
yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte 12 saat
sonra üzerine SC 650 ST SOLVENTSİZ SELF LEVELLING ZEMİN KAPLAMASI taraklı mala veya seviye
tarağı ile 1.5 kg/m² olacak miktarda uygulanarak işlem sonlandırılır. Uygulamaya geçilmeden önce
ürünün karışım oranlarına dikkat edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile önce, A bileşeni (epoksi
reçine) karıştırılır, karıştırma işlemi devam ederken, B bileşeni (epoksi sertleştirici) yavaş yavaş A
bileşeni içerisine ilave edilir ve 3-4 dakika homojen olacak şekilde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır
hale getirilir. Uygulama bittiğinde parlak, pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Uygulanan yüzeyler nem, toz
ve hava akımından korunmalı herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmamalıdır. Son kat
uygulaması yapılmış yüzey 48 saat içinde yaya trafiğine açılabilir

İletişim

Adres

İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. No:6
Bayrampaşa / İSTANBUL
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.